Również w tym roku pragniemy zainicjować naszą wspólnotową świąteczną pomoc dla potrzebujących. Jeśli ktoś by chciał włączyć się w pomoc można to uczynić przesyłając swój dar na konto: Krzysztof Walendziuk 60102013320000140201323260 wpisując w nazwie: „Świąteczna paczka dla ubogich”. Z przesłanych ofiar będą zakupione paczki żywnościowe dla osób, którymi opiekujemy się jako wspólnota.