25-27 MARCA 2022 WIGRY- KLASZTOR POKAMEDULSKI
NFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW


Rekolekcje przeznaczone są wyłącznie dla osób powyżej 21 roku życia, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach ewangelizacyjnych w
ramach dowolnego ruchu lub w parafialnych rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Wypełniony pismem drukowanym formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
krzyszt64@gmail.com lub drogą pocztową na adres: Stefana Buczyńskiego 1/64, 16-400 Suwałki, ks. Krzysztof
Walendziuk, z dopiskiem /REKOLEKCJE/ najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem rekolekcji

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 350 zł i obejmuje: noclegi, posiłki oraz opłatę organizacyjną. Warunkiem przyjęcia na rekolekcje
będzie zwrotne potwierdzenie przesłane bądź na adres mailowy podany przez osobę zgłaszającą się na rekolekcje,
bądź informacja zwrotna droga telefoniczną oraz wpłata zaliczki na numer konta

PARAFIA pw. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY w WIGRACH: 49 9367 0007 0010 0050 7349 0001 po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w rekolekcjach w wysokości 200 zł na nr z dopiskiem /rekolekcje o przebaczeniu/.


Wszelkich informacji oraz zapisów można dokonywać pod numerem telefonu: 602 688 566


PROGRAM
REKOLEKCJE O PRZEBACZENIU I UZDROWIENIU

PIĄTEK
18.00 – Zawiązanie wspólnoty i modlitwa do Ducha Świętego
18.30 – Konferencja: Przebaczenie centrum przesłania Ewangelii
19.15 – Kolacja i przygotowanie do Eucharystii
20.15 – Eucharystia / Pojednanie z Bogiem
21.30 – Zakończenie
SOBOTA
8.00 – Śniadanie
9.00 – Modlitwa uwielbienia
9.30 – Konferencja: Droga przebaczenia
10.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.00 – Przerwa na kawę
11.30 – Konferencja: Pułapki okultyzmu
12.30 – Pytania i odpowiedzi
13.00 – Obiad
14.30 – Konferencja: Przebaczenie sobie
15.15 – Sakrament Pojednania
17.00 – Eucharystia / Przebaczenie a pojednanie
18.30 – Kolacja
19.30 – Modlitwa o uzdrowienie
NIEDZIELA
8.00 – Śniadanie
9.00 – Modlitwa uwielbienia
9.30 – Konferencja: Wolni w Chrystusie
10.30 – Przerwa na kawę
Przygotowanie do Eucharystii
11.15 – Eucharystia / Nie zostawię was sierotami
12.30 – Modlitwa o wolność serca
14.15 – Obiad
Zakończenie rekolekcji