Część 1

POZWÓL ABY BÓG CIĘ UCZYŁ

2 Tym 3,16-17

16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania*, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Rz 12,2:

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe

Mdr 6,12-16:

12 Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, 13 uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. 14 Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. 15 O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: 16 sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

Ef 4,22-23:

22 że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, 23 odnawiać się duchem w waszym myśleniu

2 Kor 10,5:

Wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi

Rz 8,28:

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu

Część 2

KERYGMAT – SPOTKANIE Z JEZUSEM

Część 3

Od teorii do osobistego spotkania

Część 4

WAŻNOŚĆ I ZNACZENIE MODLITWY OSOBISTEJ

Część 5

Trwaj w Jego słowie

Część 6

Pielęgnuj w sobie właściwy obraz Boga

Część 7

Przebaczenie to styl życia

Część 8

O charyzmatach i darze języków

Część 9

Jezus wzór naszego życia jako chrześcijanin