Część 1

WPROWADZENIE DO II ROKU FORMACJI UCZNIOSTWA

Część 2

Zmaganie się na drodze uczniostwa